Ðặng Quang Á
Địa chỉ:   Viện Công nghệ thông tin, Hà Nội 
Số điện thoại:
eMail:  dangqa@ioit.ac.vn
Giới thiệu về bản thân: GS. TS
In bài | Chia sẻ   
Đỗ Như An
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phan Thành An
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ðặng Ðình Áng
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ðinh Lan Anh
Địa chỉ: IT&E Inc.  [Cty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường]
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ngô Tuấn Anh
Địa chỉ:  Ðại học Nông nghiệp 1
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ: Khoa CNTT, Ðại học Bách khoa HN
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Kỳ Anh
Địa chỉ: Ðại học Khoa học tự nhiên , ÐHQG Hà Nội
Số điện thoại:
eMail:  anhpk@vnu.edu.vn;  anhpk2009@gmail.com
Giới thiệu về bản thân:  GS TSKH
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 393568
Đang online: 4